Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do prawidłowej działalności organów administracji publicznej w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym.

Adresaci

  • kadra kierownicza administracji publicznej oraz samorządowej
  • osoby zainteresowane problemami bezpieczeństwa wewnętrznego i zamierzające rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego umiejscowionych przy urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
  • eksperci w  instytucjach samorządowych wszystkich szczebli
  • specjaliści w jednostkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej
  • specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego 
  • w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).