Zarządzanie w mediach

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej zarządzania w mediach m.in. w zakresie funkcjonowania skutecznego marketingu medialnego, efektywności organizacji medialnych, poznanie nowych trendów w zakresie organizacji produkcji filmowej, a także dystrybucji w kinach, tv oraz platformach streamingowych.

Adresaci

  • osoby pracujące, bądź zamierzające podjąć pracę w branży ściśle związanej z mediami, takich jak: studia filmowe, agencje reklamowe, stacje telewizyjne i radiowe, firmy produkcyjne
  • osoby wiążące swą przyszłość zawodową w dziedzinie dystrybucji telewizyjnej, internetowej, filmowej etc.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • niezależni producenci telewizyjni i filmowi
  • specjaliści ds. marketingu w zakresie mediów
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów
  • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury i mediów

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).