Zarządzanie w małej i średniej firmie

Cel studiów

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, obsługi i wykorzystania funduszy UE oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych. Kolejnym celem jest usprawnienie skutecznego komunikowania oraz swobodnego posługiwania się narzędziami nowych mediów w realizacji celów firmy.

Adresaci

  • osoby, prowadzące lub planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • osoby zarządzające oraz pracownicy małych i średnich firm

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • menedżerowie produktu, projektu lub działu
  • doradcy ds. zarządzania przedsiębiorstwem
  • właściciele lub pracownicy firm działających w sektorze MŚP

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).