Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej uaktualnionej wiedzy na temat zmian w branży hotelarsko-turystycznej związanej z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry w dziedzinie, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem na świecie. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji pozwalających na uzyskanie atrakcyjnej pracy w powyższych branżach, dzięki programowi obejmującemu m.in. zakres zagadnień z zakresu zarządzania, organizacji, psychologii, ekonomii, reklamy i prawa.

Adresaci

 • osoby, które zamierzają związać się zawodowo z powyższymi branżami i powinny uzyskać niezbędne  kwalifikacje i kompetencje społeczne niezbędne podczas prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych sektorach
 • osoby, które już pracują w branży, jednakże chcą poszerzyć swoje kwalifikacje
  i kompetencje i udoskonalić posiadane już umiejętności w celu zwiększenia profesjonalizmu, a co za tym idzie, atrakcyjności na rynku
 • osoby, które podczas studiów chcą nabyć umiejętności organizacyjne i biznesowe, przydatne w dziedzinach związanych z obsługą klienta zróżnicowanego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • specjaliści, doradcy, eksperci, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach związanych z działalnością hotelarską i turystyczną
 • managerowie i kierownicy hotelu, bądź hostelu
 • kierownicy branży turystycznej
 • specjaliści ds. marketingu w dziedzinie hotelarstwa i turystyki
 • specjaliści w zakresie usług SPA oraz zabiegów odnowy biologicznej
 • managerowie centrów rozrywki
 • managerowie imprez towarzyszących

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).