Zarządzanie placówkami kultury

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze podczas zajęć zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne kierowanie placówkami kultury, przygotowywanie atrakcyjnych projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwanie niezbędnych środków na finansowanie wydarzeń kulturalnych.

Adresaci

 • osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną
 • pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury
 • osoby pracujące w różnych sektorach kultury
 • osoby pełniące funkcje kierownicze w sektorze kultury, potrzebujące odpowiedniego warsztatu managerskiego lub zamierzające ubiegać się o taką funkcję
 • animatorzy kultury
 • pasjonaci

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w instytucjach kultury
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką kulturalną
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji kulturalnych
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury etc.

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).