Zarządzanie ochroną zdrowia

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej różnego szczebla w warunkach gospodarki rynkowej oraz w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci

  • zainteresowani rozwojem kariery  zawodowej w administracji placówek ochrony zdrowia
  • pracownicy ochrony zdrowia chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną, jak: członkowie niższej i średniej kadry kierowniczej, a także pracownicy działów medycznych, eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia 
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania szpitali, przychodni, hospicjów, sanatoriów, placówek związanych z diagnostyką medyczną, biomechaniką, inżynierią biomedyczną  etc.
  • zainteresowani spoza branży medycznej
  • osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia; członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • zainteresowani dalszą karierą  zawodową w administracji placówek ochrony zdrowia
  • pracownicy ochrony zdrowia różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
  • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach ochrony zdrowia etc.

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).