Zarządzanie nieruchomościami

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania nieruchomościami.  Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.

Adresaci

  • osoby, pragnące zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami
  • osoby zajmujące się już dziedziną nieruchomości i pragnące poszerzyć swoją wiedzę

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • biurach zajmujących się sprzedażą mieszkań
  • biurach, oferujących usługi wynajmu nieruchomości
  • prowadzeniu własnej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).