Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Cel studiów

Głównym celem kształcenia w ramach tego kierunku studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo Państwa. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

Adresaci

  • osoby zainteresowane podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej
  • osoby zatrudnione w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • agencjach detektywistycznych
  • agencjach ochronnych
  • firmach transportowych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).