Transport, spedycja i logistyka

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego. Uczestnik będzie posiadał umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania wiedzy w praktyce gospodarczej. Słuchacz zdobędzie również praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną.

Adresaci

  • osoby zajmujące się zawodowo transportem drogowym, spedycją, logistyką
  • osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu
  • osoby wchodzące na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego
  • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).