RODO – inspektor danych osobowych

Cel studiów

Studia na tym kierunku pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu prawa, jak również zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, które są konieczne do rzetelnego świadczenia wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych. Słuchacze poznają dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych osobowych i zdobędą wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Adresaci

  • osoby zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
  • administratorów danych osobowych
  • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
  • audytorzy ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
  • pełnomocnicy ds. cyberprzestępczości

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).