Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Cel studiów

Celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, uzupełnienie umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą pełniły funkcję reprezentowania w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Kierunek ten ma również na celu przyswojenie regulacji w zakresie restrukturyzacji i postępowania naprawczego oraz układowego, jak również zdobycie umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń kryzysowych w przedsiębiorstwach.

Adresaci

  • osoby, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego
  • osoby, które chcą przygotować się do jej uzyskania
  • sędziowie z wydziałów gospodarczych prowadzący postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy zajmujące się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pełnomocnicy osób prawnych i fizycznych w sprawach o upadłość i restrukturyzację
  • specjaliści w biurach prawnych zajmujących się tymi zagadnieniami

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).