Pośrednictwo nieruchomości

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Słuchacz poznaje podstawy teorii i praktyki skutecznego obrotu na rynku nieruchomości, zdobywa umiejętności interpretowania przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami.

Adresaci

  • osoby zajmujące się już nieruchomościami i pragnące poszerzyć swoją wiedzę o nieruchomościach
  • osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi
  • osoby, które zamierzają wejść na rynek

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownicy firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami
  • pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).