Odnawialne źródła energii

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w sektorze, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na zapotrzebowanie rynku. Program studiów ma na celu przygotowanie do stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z OŹN oraz dbania o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

Adresaci

  • osoby charakteryzujące się ścisłym umysłem zainteresowane pracą w zawodzie doskonale wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki
  • osoby zaangażowane w tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego i chcące  wspierać projekty, które ograniczają  ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery
  • osoby zainteresowane pracą w rozwojowej dziedzinie

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię
  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
  • na stanowiskach specjalistyczno-doradczych wspierających działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).