NLP – neurolingwistyczne programowanie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wielopłaszczyznowego, efektywnego działania w zakresie komunikacji, opartego na metodach perswazji. Program studiów przygotowuje do zarządzania czasem, emocjami oraz do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i umiejętnego wdrażania ich w życie. Neurolingwistyczne programowanie doskonale sprawdza się w negocjacjach, coachingu oraz zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi. 

Adresaci

 • osoby zainteresowane wywieraniem skutecznego wpływu na otoczenie, zainteresowane własnym rozwojem, chcące zdobywać nową wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające  osiąganie  celów osobistych i zawodowych
 • osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji w nowym zawodzie, np. coacha, trenera etc.
 • osoby planujące rozwijać karierę zawodową w obszarze sprzedaży, zarządzania, negocjacji biznesowych
 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska, managerowie, właściciele przedsiębiorstw, pracownicy działów personalnych
 • osoby pracujący w zawodach związanych z oświatą, wsparciem społecznym etc., jak psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, konsultanci

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego umiejscowionych przy urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
 • eksperci w  instytucjach samorządowych wszystkich szczebli
 • specjaliści w jednostkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej
 • specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego 
 • w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).