Mediator sądowy

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów między partnerami na zasadzie dobrowolności. Słuchacze nauczą się proponować akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu porozumienia, bez określania wybranych i przegranych stron. Głównym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  studentów do rozwiązywania konfliktów w charakterze  negocjatorów lub mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami i związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

Program zajęć na kierunku Mediator sądowy umożliwia uzyskanie teoretycznych podstaw z zakresu dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania. Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej zastosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Kurs zapewnia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji.

Adresaci

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • absolwenci studiów wyższych, głównie z takich kierunków, jak: prawo, psychologia, socjologia, zarządzanie, ekonomia oraz kierunków związanych z oświatą  
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • prawnicy, adwokaci,  radcy prawni, prokuratorzy
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • managerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • pracownicy działów kadr
 • osoby, które chcą nabyć umiejętności mediacyjne przydatne w dziedzinach związanych
  z obsługą klienta zróżnicowanego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • mediatorzy sądowi
 • specjaliści, doradcy, mediatorzy, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach 
 • kierownicy różnych szczebli i działów
 • specjaliści ds. marketingu, organizacji pracy
 • działacze w różnego rodzaju instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych, placówkach potrzebujących wsparcia profesjonalistów w zakresie właściwego funkcjonowania instytucji

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).