Malarstwo i historia sztuki

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz praktycznych umiejętności rysowania i malowania jak również wykształcenie kultury plastycznej i pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy. Wykwalifikowanie Słuchaczy w zakresie narzędzi i materiałów stosowanych w rysunku i malarstwie.

Adresaci

  • osoby, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu sztuk pięknych
  • absolwenci kierunków artystycznych pragnące poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • artysta malarz
  • animator kultury
  • pracownik w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).