Kultura, sztuka i socjologia

Cel studiów

W związku ze zmianami zachodzącymi w instytucjonalnym obszarze kultury i sztuki studia na kierunku KULTURA, SZTUKA I SOCJOLOGIA mają za zadanie przygotować na poziomie podyplomowym wyspecjalizowaną kadrę managerską do kreatywnego działania w sferze kultury i sztuki w oparciu o doświadczenia i umiejętności praktyków  działających w powyższej dziedzinie. Słuchacze podczas zajęć będą mieli wszechstronną możliwość  zapoznania się z procesami historycznymi oraz wybitnymi twórcami oraz ich dziełami, analizą powyższych dzieł z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy kontekstualnej oraz sposobami analizy różnorodnych zjawisk świata współczesnego w kontekście socjologicznym, regułami funkcjonowania kultury i sztuki we współczesnym świecie, procesach i tendencjach zachodzących w sztuce ponowoczesności (m.in. w fotografii i filmie). Podczas zajęć zapoznają się także z podstawami nauk społecznych, diagnozowania, wyjaśniania  i interpretacji zjawisk społecznych w kontekście kultury i sztuki, dynamiki zmian zachodzących we współczesnej kulturze i sztuce.

Adresaci

 • absolwenci studiów humanistycznych i artystycznych zdeterminowani, by zdobyć
  lub pogłębić uporządkowaną wiedzę w zakresie kultury i sztuki
 • przedstawiciele kadry zarządzającej (i nie tylko) instytucjami kultury
 • nauczyciele przedmiotu WIEDZA O KULTURZE
 • osoby planujące zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu kultury i sztuki oraz podstaw wiedzy socjologicznej niezbędnej w pracy wymagającej kontaktów międzyludzkich
 • osoby obecnie niezwiązane zawodowo z kulturą i sztuką, lecz zainteresowane sztuką jako podstawowym elementem rozwoju kulturowego
 • WSZYSCY miłośnicy kultury i sztuki, kolekcjonerzy, pasjonaci

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • kadra zarządzająca w instytucjach bezpośrednio i pośrednio działających w obszarze kultury i sztuki
 • pracownicy oświaty
 • konsultanci w projektach wymagających wiedzy i umiejętności interpretacji zagadnień związanych z kulturą i sztuką
 • dziennikarze działów społeczno-kulturalnych
 • pasjonaci kultury i sztuki oraz zjawisk socjologicznych zachodzących w powyższym obszarze

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).