Kinematografia

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom szerokiej wiedzy ogólnokształcącej, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi oraz wdrożenie umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy z zakresu filmoznawstwa. Studia kształtują zdolności krytycznego i samokrytycznego myślenia.

Adresaci

  • osoby zainteresowane pracą  jako producenci różnorodnych branż kreatywnych
  • osoby, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie kinematografii

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści produkcji filmowej
  • członkowie struktur kierowniczych
  • pracownicy instytucji artystycznych (domów kultury, teatrów, biur eventowych)

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).