Kadry i prawo pracy

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. 

W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik. Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

  • osób, które swoją karierę zawodową ukierunkowują na obejmowanie wyższych stanowisk kierowniczych
  • osób, które w karierze zawodowej pragną/planują przejść poszczególne szczeble zarządzania: od kierowania małymi zespołami – do zarządzania działami lub całym przedsiębiorstwem
  • osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących założenie własnej firmy/ biznesu
  • osób zainteresowanych tą tematyką, chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i nabyć specjalistyczne umiejętności
  • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, ekonomia

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjalista do spraw polityki kadrowej
  • specjalista do spraw kadr i płac
  • specjalista do zarządzania personelem oraz wynagrodzeniami

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).