Human resources – zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów

Celem jest przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi. Rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej. Przekazanie umiejętność zarządzania procesami HR, zarządzanie zmianą, umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami.

Adresaci

  • osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności zarządczych
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
  • menedżerowie i pracownicy działów personalnych
  • pracownicy działów kadr

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • konsultanci HR i trenerzy biznesu
  • managerowie personalni
  • pracownicy działów personalnych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).