Historia filmu

Cel studiów

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności oraz wykorzystania tego w praktyce. Celem jest również poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina oraz teorii filmu. Słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji.

Adresaci

  • osoby, które chcą gruntownie poznać historię i teorię filmu polskiego i światowego
  • osoby, które chcą poznać zasady rządzące branżą filmową
  • osoby, które interesują się sztuką Scenariopisarską i narracją filmową

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • w instytucjach filmowych
  • różnego rodzaju placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową
  • w instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).