Cyberbezpieczeństwo

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym. Cyberbezpieczeństwo ma na celu wskazanie sposobów planowania i realizowania zagadnień z zakresu polityki i strategii w przestrzeni cyfrowej. Kierunek studiów ukazuje jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz jak im przeciwdziałać.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

  • pracowników jednostek administracji publicznej
  • sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji
  • analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m. in. jako: 

  • pracownicy firm produkujących oprogramowanie, sprzęt i systemy informatyczne
  • kierownicy projektów w branży IT
  • eksperci w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).