O UCZELNI

Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie
kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze
osiągnięcia nauki i techniki tak, aby byli oni dobrze
przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie
z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek
pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie
tradycyjnej, jak i poprzez internet. Naszym zadaniem
jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji
za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych
w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu
predyspozycji kadr menadżerskich i firm.

Współpracujemy
z Wyższą Szkołą Nauk O Zdrowiu

Historia

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową założoną przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.” w 2001r.

Nasza misja i wartości

W swoich działaniach uczelnia kieruje
się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami
i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek
dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.