Historia Uczelni Łukaszewski (d. Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem)

Pierwsza uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi

20

Lat w szkolnictwie wyższym

Previous
Next

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową założoną w 2001r. przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.

WSZP została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 202 (decyzja MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r z późniejszymi zmianami), z prawem prowadzenia studiów na kierunku:

 • Zarządzanie

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 marca 2012 roku,  w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porzadkową „202”  pod którą wpisana jest Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie  dokonano wpisu „pozwolenie na czas nieokreślony„. To oznacza, że nasza uczelnia nie musi, tak jak to bylo w przeszlości, występować co 5 lat o przedłużenie zezwolenia.Na mocy Uchwały PKA Nr 56/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku WSZP uzyskała POZYTYWNĄ ocenę kształcenia na kierunku „socjologia” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie przy ul. Hirszfelda 11 (LO im. L. Kossutha)

OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna WSZP obejmuje:

 • studia licencjackie i magisterskie
 • studia podyplomowe w ponad 40 dziedzinach
 • studia MBA i EMBA
 • kursy

DORADZTWO
Oferujemy swoje usługi w zakresie  doradztwa i szkoleń w następujących dziedzinach :

 • doradztwo personalne
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo biznesowe: due diligence, fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie funduszy Unijnych
 • badania społeczne i rynkowe

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 • WSZP jest pierwszą i jak dotąd jedyną uczelnią w Polsce specjalizującą się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
 • 4 – liczba specjalności na których można studiować w roku 2021-22
 • 20 – lat istnienia WSZP
 • 202 – numer pod którym WSZP jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
 • 2001 – rok założenia  i rozpoczęcia działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
 • 4000 – liczba dotychczasowych absolwentów
 • 3800 – liczba książek w bibliotece WSZP
 • Ponad 40 kierunków podyplomowych

Zmieniamy się dla was!

Od teraz Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem nosi nazwę Uczelnia Łukaszewski.