Dlaczego Uczelnia Łukaszewski?

Profesjonalizm Skuteczność Osiągnięcia

Nasza uczelnia oferuje możliwość rozpoczęcia nauki na wielu
atrakcyjnych kierunkach, Oferujemy studia na poziomie
licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym, a dzięki
współpracy z wybitnymi specjalistami, gwarantujemy najwyższy
poziom kształcenia. W swoich działaniach uczelnia kieruje
się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami
i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań
naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy
i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość
na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.

Dlaczego Uczelnia Łukaszewski?

Dlatego, że oferujemy:

 1. Najwyższy poziom kształcenia.
 2. Bardzo dobry i ciekawy program łączący wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.
 3. Równoczesną naukę dwóch zawodów w oparciu o sprawdzoną w praktyce koncepcję łączenia w trakcie studiów przedmiotów z kierunku studiów (4 semestry), oraz z danej specjalności (2 semestry).
 4. Nowoczesną, sprawdzoną od 2005 roku formę studiów opartą o połączenie nauki tradycyjnej oraz nauki na odległość, gwarantującą wysoki poziom uzyskiwanej wiedzy i umiejętności.
 5. Właściwą opiekę dydaktyczną ze strony wysoko-kwalifikowanej kadry naukowej oraz praktyków życia gospodarczego.
 6. Studia dzienne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu.
 7. Wysokiej, sprawdzonej jakości, studia e-learningowe, będące wygodną formą studiowania dla studentów nie mogących pogodzić tradycyjnej formy studiów ze swoją pracą bądź miejscem zamieszkania.
 8. Wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
 9. Wsparcie finansowe dla utalentowanych i pracowitych studentów.
 10. Możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów, seminariów oraz wykładów otwartych prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, naukowców oraz menadżerów.
 11. Możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych o wielu bardzo ciekawych specjalnościach, dostępnych  nawet bezpośrednio po studiach licencjackich.